Zielone osady głównie pochodzenia organicznego, zdjęcia przed i po wykonaniu usługi.